Pakešu tarifi

Minūšu pakete Europa Plus
«1000»

  • Zvani uz ES valstīm1
  •  
  • 0,02 €
    par minūti
  • Tarifā ir iekļauti zvani tikai uz fiksētiem telefona numuriem.
  • 1000 minūšu mēnesī.
  •  
  • 19 € mēnesī
  • Vairāk
1 - Ar šo tarifu ir iespējams tikai viens vienlaicīgas zvans. Uz šo tarifu attiecas izmantošanas ierobežojumi ar nolūku novērst ļaunprātīgu izmantošanu.
Tarifs neattiecas uz speciālajiem, maksas telefonu numuriem un tādiem, kuriem nav ģeogrāfiskas piesaistes.

Sazinieties ar mums: