Jaunas iespējas Jūsu uzņēmējdarbībai

Pašlaik uzņēmumu biznesa procesi aizvien plašāk aptver jaunus reģionus. Kompānijas teritoriāli sadalīto struktūru pārvaldes efektivitāte arvien vairāk ir atkarīga no kvalitatīvas komunikācijas starp šiem elementiem.Jauns risinājums jau pastāv! Mūsdienu NGN komunikāciju tehnoloģijas paver Jums jaunas iespējas. Vairs nevajag ierīkot telefonu līnijas, telefonu pieslēgšanai izmantojiet parasto datortīklu. Visas kompānijas filiāles bez grūtībām var apvienot vienotā telefonu tīklā ar īsu trīszīmju numerāciju, turklāt zvani starp birojiem dažādās pilsētās būs bezmaksas. Nevajadzēs noslēgt līgumus ar vairākiem sakaru operatoriem dažādos reģionos, jūs varat izmantot viena operatora pakalpojumus jebkurā pasaules pilsētā. Jūs bez grūtībām varēsiet pārraidīt Maskavas klienta zvanu darbiniekam, kurš atrodas Rigā vai jebkurā citā pilsētā.

BMI tīkla pakalpojumu izmantošanas priekšrocības Jūsu uzņēmumam:

Iespēja veikt biznesu jaunos reģionos, neatverot papildus filiāles

Pieslēdziet Jūs interesējošā reģiona numuru Jūsu birojam un izmantojiet zvaniem vienu no bezlimita tarifu plāniem. Jūsu jaunie klienti pat neuzzinās, ka Jūs vadāt savu biznesu, atrodoties citā pilsētā.

Papildus iespējas biznesa konsolidēšanai

Jums vairs nav jāuztur neskaitāmi identiski dienesti katrā filiālē. (Piemēram, pārdošanas nodaļa vai klientu uzturēšanas dienests. Izmantojot BMI tīkla iespējas, Jūs varēsiet organizēt vienu nodaļu, kura pieņems zvanus no visām pilsētām. Turklāt ne Jum, ne Jūsu klientiem nebūs papildizdevumu starptautiskajām sarunām.

Sakariem paredzēto izdevumu ievērojama samazināšanās

Zvani starp filiālēm būs bezmaksas, bet starptautiskie zvani – ievērojami lētāki.

Pieslēguma iespēja jebkurā pasaules pilsētā

Izmantojiet Jūsu viedtālruni, planšetdatoru vai datoru, lai veiktu zvanus BMI tīklā. Zvani uz Jūsu biroju un citiem BMI abonentiem būs bezmaksas.

Rouminga ekonomija

Dodoties ārzemju braucienos, Jūs un Jūsu darbinieki var paņemt BMI sakarus līdzi. Ir iespējams pieņemt un veikt starptautiskos zvanus pēc Jūsu korporatīvā tarifa, bez papildus izdevumiem roumingam.

 

Finanšu resursu plānošanas caurspīdīgums

Jūs vienmēr varēsiet precīzi kontrolēt Jūsu turpmākos, sakariem paredzētos izdevumus, pateicoties paku un bezlimita tarifu izmantošanai. Jūs apmaksājat sakaru pakalpojumus visās filiālēs ar vienu rēķinu.

 

Vienota iekšējā numerācija visām filiālēm

Jūs varēsiet ātri sazināties ar vajadzīgo darbinieku.

 

Izdevumu samazināšana klienta piesaistīšanai

Izmantojot izdevīgos tarifus, Jūsu darbinieki varēs biežāk zvanīt saviem klientiem, bet sakaru izdevumi paliks nemainīgi.

Klientu lojalitātes paaugstināšana

Vienmēr brīvs telefons, vienots numurs, kuru viegli atcerēties, papildus numuri reģionos, ar kuriem Jūs sadarbojaties, elastīgs izsaukumu sadalījums starp darbiniekiem, tās visas ir papildus ērtības Jūsu klientiem, kuri tās noteikti novērtēs.

Pārbrauciens, saglabājot numuru

Iespēja brīvi mainīt Jūsu biroju atrašanās vietu bez papildus izdevumiem sakaru un telefona numuru nomaiņas organizēšanai, tā ir Jūsu biznesa papildus mobilitāte. Un tas ir īpaši svarīgi nestabilos apstākļos.

 

Vienkārša telekomunikāciju resursu palielināšana un vadīšana

Jūs varēsiet ātri pieslēgt un atslēgt papildus numurus un telefona līnijas, mainīt tarifus, pieslēgt tīklam jaunas filiāles. Turklāt nav nepieciešams ierīkot jebkādas jaunas sakaru līnijas

 

Ērtības Jūsu klientiem

Zvani uz vietējiem numuriem, bez papildus izdevumiem

Pieslēdziet jūsu birojā to valstu un pilsētu telefona numurus, ar kurām Jūs strādājat. Jūsu klienti Jums zvanīs uz viņu pilsētas numuriem un nemaksās par starptautiskajiem savienojumiem. Piemēram, pieslēdzot Maskavas numuru Rīgā, Jūsu klienti no Maskavas varēs piezvanīt uz Jūsu biroju Rīgā, sastādot Maskavas numuru. Turklāt Jums šis būs bezmaksas zvans.

 

Vienots tīkls visām filiālēm

Piezvanot uz vienu no Jūsu pilsētas telefona numuriem, klients var sazināties ar nepieciešamo darbinieku, kurš atrodas jebkurā punktā, turklāt nemaksājot par starptautisko savienojumu.

Vienots daudzkanālu numurs, kurš vienmēr ir brīvs

 

Sazinieties ar mums: